Connected2Talent

Privacybeleid

Privacyverklaring van Connected2talent

 

Dit is de Privacyverklaring van Connected2talent.  Connected2talent verwerkt uw persoonsgegevens om u de best mogelijke dienstverlening te bieden en om ons werk efficiënt en effectief uit te voeren.

Bij Connected2talent hechten we veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens met de grootste zorg en zorgen ervoor dat ze veilig worden verwerkt en beschermd. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij Connected2talent veilig zijn en dat we ons houden aan alle geldende wettelijke voorschriften.

Waarom heeft Connected2talent een Privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring hebben we voor u samengevat hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke persoonsgegevens we van u verzamelen, met welk doel, wie toegang heeft tot uw gegevens, hoe we uw gegevens bewaren, aan wie we uw gegevens verstrekken en welke controle u zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat voorop bij Connected2talent.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, en dat bent u. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en biometrische gegevens. We verkrijgen dergelijke gegevens wanneer u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Als u onze website bezoekt, kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen, zoals een IP-adres of informatie via cookies.

Zodra uw persoonsgegevens met Connected2talent worden gedeeld, verwerken we deze. De term “verwerken” is breed en omvat activiteiten zoals verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het delen van gegevens met derden. Zelfs het wissen of vernietigen van gegevens valt onder deze term “verwerken”.

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Connected2talent verwerkt in het kader van haar dienstverlening, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd.

Van wie verzamelt Connected2talent persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben of die onze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit omvat (potentiële) uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en klanten van Connected2talent. We verwerken ook persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of zakelijke partners.

Belangrijk: als een organisatie of bedrijf persoonsgegevens van haar medewerkers aan ons verstrekt, is zij wettelijk verplicht haar medewerkers hierover te informeren. Deze Privacyverklaring kan aan de medewerkers worden verstrekt, zodat zij precies weten hoe Connected2talent omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Connected2talent. Connected2talent is gevestigd aan Galjoen 10 28. Connected2talent is degene die formeel-juridisch besluit welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke manier.

Waarvoor gebruikt Connected2talent uw persoonsgegevens?

Connected2talent mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke basis bestaat. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • Uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om ernstig gevaar voor uw gezondheid te bestrijden.
  • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Connected2talent, waarbij uw belang niet prevaleert.

 

Connected2talent verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, vooral met betrekking tot de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bemiddeling, uitzending, detachering, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. We zullen deze gegevens delen met ” One People Services” die namens Connected2talent optreedt als backoffice en juridische werkgever.
  • Specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor doeleinden zoals het aangaan en onderhouden van een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie, evenals het voeren van financiële administratie en personeelsbeheer.

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Connected2talent via de contactgegevens op onze website. We helpen u graag verder.

Ontvang vacatures direct in je mailbox